Kwetsuur

Wat te doen bij een ongeval?

Uiteraard hopen wij dat je deze rubriek zou weinig mogelijk nodig hebt maar indien u toch problemen hebt is het goed dat u weet wat u precies moet doen.
Om een terugbetaling van medische kosten te kunnen verkrijgen moet er altijd een ongevalsaangifte ingediend worden. Dit document kan u verkrijgen in de club, bij de afgevaardigde of kan u hier downloaden.
De ongevalsaangifte moet binnen de 21 kalenderdagen na datum ongeval ingediend zijn bij het FSF. Bezorg ons dan ook zo vlug mogelijk deze aangifte samen met een kleefbriefje van uw ziekenfonds.
Kwetsuren opgelopen tijdens trainingen/wedstrijden komen in aanmerking. (ook ongevallen op weg van en naar de training of wedstrijd kunnen in aanmerking komen)

Richtlijnen:

Laat de diagnose stellen door een arts – aanbeveling Dokter Sas (sportarts – 0498/50.11.80).
De arts vult de ongevalsaangifte – deel medisch getuigschrift – in.
De speler kan zich ook aanmelden bij de clubkiné – Karl Vander Meiren (0476/63.57.01) in zijn praktijk (Noordlaan 9/1 – 9630 Zwalm) of op donderdagavond tussen 20u en 21u op de club.
Trainingen/wedstrijden kunnen hervat worden van zodra de inactiviteitperiode , vermeld op het ongeval document, verstreken is of bij ontbreken van een ongevalsaangifte kunnen de trainingen hervat worden na advies van de clubkiné.

Praktisch:

Een terugbetaling van medische kosten vanwege een sportongeval zijn enkel mogelijk indien een ongevalsaangifte tijdig ingediend wordt.
Ongevalsaangifte + kleefbriefje ziekenfonds indienen in de club: opgelet binnen de 21 dagen. (verantwoordelijke: Depessemier Frederick: (Tel 0486 85 44 65 of fdepessemier@yahoo.com)
De speler/ouder ontvangt (kan een aantal dagen duren) een ontvangstbewijs m.b.t. zijn/haar ongeval, dit document moet door de behandelend geneesheer ingevuld worden van zodra de activiteiten terug kunnen hervat worden.
Voor de afrekening van de medische kosten dient u volgende documenten binnen te brengen:

Het ontvangstbewijs ingevuld door uw behandelend geneesheer,
· De afrekening staat afgeleverd door uw ziekenfonds voor de medische kosten in verband met het betrokken sportongeval
· Eventuele originele oplegnota’s, apothekerskosten, en betalingsbewijzen van persoonlijke kosten
· Rekeningnummer waarop de tussenkomst mag gestort worden.

Het dossier wordt terug overgemaakt aan het federaal solidariteitsfonds die een afrekening staat opmaakt.
De betrokkene ontvangt vanwege de club de afrekening staat en de terugbetaling wordt op bankrekening gestort.
De tussenkomst vanwege de verzekering houdt op van zodra de voetbalactiviteiten (wedstrijden) hervat worden.