Ouders aan de zijlijn

Oproep aan ouders, supporters.

Onze voetbalvereniging heeft de laatste jaren op alle vlakken een positieve ontwikkeling gekend.

Het bestuur is continu op zoek naar nieuwe initiatieven op sportief en sociaal vlak om aan uw vragen en verwachtingen te kunnen beantwoorden maar ook om naar buiten toe een positief imago over onze club te creëren.

Wij wensen SK.Munkzwalm in de voetbalwereld op de kaart te plaatsen, niet alleen op basis van resultaten maar ook, zo niet vooral, op basis van een positieve gezonde voetbalmentaliteit.

In het kader van deze ambitieuze doelstelling heeft onze club op 20.09.10 ook de “Panathlon Verklaring over ethiek in de jeugdsport”, integraal onderschreven.

Deze Verklaring kan geconsulteerd worden op onze website onder de rubriek “ethiek in de jeugdsport”
Onze doelstelling kunnen wij niet alleen realiseren. Wij hebben daarvoor absoluut de medewerking nodig van ouders en supporters.
Voetbal is en blijft natuurlijk een competitiesport en dat maakt het juist attractief.

Maar kinderen mogen zich ook goed voelen als er niet gewonnen wordt en kinderen moeten ook leren aanvaarden dat voetbal een teamsport is en dat winnen of verliezen niet de zaak van één persoon is. Bovendien is “leren verliezen” ook een belangrijke waarde in het gewone dagelijkse leven.

Voetbal is ook een sport die gecoacht wordt door een trainer.

Onze trainers hebben een opdracht gekregen die zich zowel op sporttechnisch vlak (o.a. wijze van spelen – van opstelling) als sociaal vlak (o.a. voor iedereen voldoende speelgelegenheid) situeert.

M.a.w. in het kader van deze opdracht hebben de trainers een duidelijk afgelijnde “autoriteit” waarbinnen bepaalde regels dienen gerespecteerd te worden o.m. op het gebied van discipline.

Via deze weg vragen wij u ouders, supporters om onze doelstellingen te respecteren en te ondersteunen.

Laat de opstelling en coaching over aan de trainer. Bent u niet akkoord, vraag gerust uitleg, de trainer zal u zeker zijn visie kunnen toelichten.

Respecteer medespelers en tegenstanders. Negatieve opmerkingen aan het adres van medespelers of tegenstanders zijn uit den boze.

Respect voor de scheidsrechter, hij is niet onfeilbaar maar zeker een onmisbaar element in het voetbalgebeuren.
Blijf positief ook als het resultaat niet is wat men verwacht.

Wij weten dat het niet steeds gemakkelijk is om onze reacties, die soms sterker zijn dan onszelf, onder controle te houden. Laat ons echter met zijn allen steeds positief ingesteld zijn en de nodige zin voor relativering opbrengen.

Deze positieve ingesteldheid moet op termijn leiden tot een gezonde “bedrijfscultuur” die zowel intern als extern de bepalende factor moet worden in de vorming van het imago over SK.Munkzwalm.

Wij danken u voor uw aandacht, voor uw begrip en zeker voor uw medewerking om samen met ons de jeugdwerking van SK.Munkzwalm op deze basis verder uit te bouwen.

Het jeugdbestuur van SK.Munkzwalm
Jeugdtrainers SK.Munkzwalm