Open brief aan supporters

Beste ouders, grootouders, supporters

Voetbal is een competitieve sport, en dat mag gerust zo blijven, dat maakt het juist boeiend en leuk.

Maar het competitieve element mag GEEN reden zijn om ons onbeleefd of arrogant te gedragen. Niet naar spelers, niet naar andere supporters, niet naar scheidsrechters.

Onze opvoedkundige opdracht verplicht ons om “positief gedrag” op en ook naast het voetbalveld nog eens in de schijnwerpers te plaatsen.

Als ouders zich beklagen over misplaatste opmerkingen van supporters, als wij boetes tot 100,00 euro krijgen vanwege de voetbalbond met als reden “houding supporters”,dan is het onze plicht om de alarmbel te laten rinkelen en vragen wij u, ouder, grootouder, supporter om het beleefd en beschaafd te houden langs onze voetbalvelden.

Uw houding naast het voetbalveld is en moet een voorbeeld zijn voor de jeugd. Dat niet alles verloopt zoals het zou moeten is ontegensprekelijk juist maar dat is ook zo in het dagelijkse leven en ook daar moet onze jeugd leren mee omgaan.

Wij richten ons met dit schrijven tot iedereen omdat wij aan iedereen willen duidelijk maken dat wij als sportvereniging een voorbeeldfunctie hebben ten overstaan van de vele jongeren die hier wekelijks op en rond onze voetbalterreinen aanwezig zijn en laat ons hopen dat iedereen dit meeneemt en voor zichzelf uitmaakt of dit schoentje hem of haar past.

Laat de trainers en scheidsrechters hun werk doen, supporters zijn geen trainers, geen scheidsrechters. Een foute beslissing is uiteraard jammer maar zeker niet het einde van de wereld.

Dus met z’n allen: POSITIEF NAAST HET VELD = POSITIEF OP HET VELD.

Met dank voor uw aandacht en mogen wij vragen om deze oproep op te slaan en te delen met iedereen die betrokken is.

Wij wensen aan alle spelers en supporters heel veel voetbalplezier.

 

Het jeugdbestuur.