Gedragscode supporters

Supporters zijn van onschatbare waarde in een voetbalvereniging, zij behoren tot het geheel van de voetbalwereld. Een wedstrijd zonder supporters is ondenkbaar. Uit respect voor onze leden maar ook uit respect voor onze supporters levert de club een permanente inspanning om de club zowel op het vlak van beleid als op sportief gebied verder uit te bouwen tot één van de toonaangevende clubs in de regio.

Uiteraard is het de verwachting en de doelstelling dat dit zal resulteren in positieve sportieve resultaten. Dat de supporters in het bereiken van deze doelstellingen een belangrijke rol kunnen spelen ligt voor de hand, niet alleen door hun talrijke aanwezigheid op de wedstrijden, maar ook door hun positieve en opbouwende manier in het aanmoedigen van de spelers en de ploeg. Vooral op de momenten waarop de ploeg minder goed draait of bepaalde spelers onder hun normaal niveau spelen (niemand kan een volledige competitie op een constant hoog niveau presteren), is een positieve ondersteuning vanwege de supporters zeer belangrijk.

Dergelijke houding is niet alleen een morele ruggensteun voor de spelers, maar is ook belangrijk voor een gezonde clubgeest. Eenzelfde houding moet ook kunnen aangehouden worden tegenover de wedstrijdleiding (scheidsrechter en lijnrechters), zelfs wanneer deze duidelijk in de fout gaat! Normaliter mag men er immers van uit gaan dat de scheidsrechters steeds trachten op een neutrale en onpartijdige manier de wedstrijden te leiden. 

Aangezien scheidsrechters evenwel geen onfeilbare mensen zijn en soms in ondankbare omstandigheden hun hobby moeten beoefenen, moet er steeds begrip kunnen opgebracht worden voor eventuele ogenschijnlijke verkeerde arbitrale beslissingen. Ordinaire scheldpartijen, die absoluut moeten vermeden worden, tasten niet alleen de persoonlijke integriteit van de scheidsrechters aan, maar resulteren bovendien veelal in een averechts effect, in die zin dat de leiding zich onbewust kan keren tegen de “scheldende” partij. 

Wanneer een club een negatieve supportersfaam krijgt aangemeten, is dit vrij vlug gekend in brede scheidsrechters kringen, wat meteen een duidelijk negatief impact kan hebben, zowel op de onpartijdigheid van de arbitrage als op de naam en faam van de club. Bovendien wensen wij erop te wijzen dat de scheidsrechters de mogelijkheid hebben om, wanneer het al té gortig wordt, de wedstrijd stil te leggen, wat uiteraard een niet te onderschatten blaam voor de club zou impliceren! Het spreekt voor zich dat ook tegenover de spelers van de tegenpartij een uitdagend en kwetsend supportersgedrag absoluut moet kunnen vermeden worden. Wij hopen dat iedereen met deze algemene beschouwingen zal rekening houden. 

MET DANK AAN AL ONZE SUPPORTERS voor hun aanwezigheid op wedstrijden en deelname aan tal van activiteiten. 

HET BESTUUR