Missie Jeugdbeleid

Missie = Voetbal is voor iedereen

 • Kinderen “jongens en meisjes” een gezonde en plezante vrijetijdsbesteding aanbieden met aandacht voor de ontwikkeling van de motorische vaardigheden.
 • Kinderen “jongens en meisjes” opleiden tot volwassen voetballers en hen klaarstomen (technisch, tactisch, fysiek en mentaal) voor het volwassen voetbal met aandacht voor onze bouwstenen:
 • RESPECT – DISCIPLINE – PLEZIER – MOTIVATIE – STRIJDLUST.
 • Er dient te worden gewerkt binnen de duidelijke omschreven visie die verzorgend, opbouwend en aanvallend voetbal nastreeft.
 • Een sterkte jeugdwerking uitbouwen die provinciaal en regionaal voetbal aanbiedt in een krachtige leeromgeving, zodat elk kind binnen zijn/haar mogelijkheden de voetbalsport kan beleven.
 • Naast het jeugdvoetbal moet ook de uitbouw van een volwaardige G-ploeg de nodige aandacht krijgen.
 • Een reputatie ontwikkelen van “familiale club” door het aantrekken van medewerkers en spelers uit de regio en het scheppen van een goed klimaat waar alle ouders en spelers zich goed voelen.
 • Het uitbouwen en moderniseren van deaccommodatie die aan alle betrokkenen een comfortabele leefomgeving biedt.
 • Zoveel mogelijk spelers (jongens) – laten doorstromen naar het eerste elftal of meisjes naar damesploegen in de regio.
 • Het uitbouwen van een gestructureerde jeugdwerking met een stabiele kern en gediplomeerde jeugdtrainers, die steeds tot bijscholing bereid zijn (long life learning)
 • Maximale spelbeleving voor iedereen.