Open brief aan ouders

Voor de goede gang van zaken volgen hier enkele praktische richtlijnen:

Trainingen:

⇒ probeer uw kind aan zoveel mogelijk trainingen te laten deelnemen. De aan- en afwezigheden worden nauwgezet bijgehouden.
⇒ niemand verlaat de training zonder toestemming van de trainer/jeugdcoördinator.
⇒ na de training moet men douchen, laat dit reeds vanaf de kleinsten een positieve attitude worden. Verzorg je lichaam.
⇒ de jeugdcoördinator/trainer bepaalt het tijdstip wanneer er niet meer in korte broek en voetbaltruitje mag getraind worden.
⇒ zorg ervoor dat je kledij steeds aangepast is aan de weersomstandigheden (regenjas – een extra trui – handschoenen – muts)
⇒ de spelertjes zijn niet alleen verplicht om beenbeschermers te dragen tijdens de wedstrijden maar ook op training!
⇒ voor de training wachten de spelers in de kleedkamer tot de trainer hen komt halen.
⇒ er worden voor de trainingen géén ballen uit het materiaalhok gehaald en het trainingsveld wordt niet betreden.

Wedstrijden:

⇒ de trainer/jeugdcoördinator is verantwoordelijk voor de selectie, ploegopstelling en speelwijze van de ploeg.
⇒ bij iedere wedstrijd dragen de spelers de training van SK Munkzwalm.
⇒ voor de wedstrijden op verplaatsing wordt er verzameld volgens afspraak.
⇒ de ouders/spelers ontvangen bij bij aanvang van de competitie een uitnodiging via Pro Soccer Data waarop de wedstrijden en het uur van bijeenkomst wordt vermeld. Gelieve dit te respecteren.
⇒ voor de wedstrijd: aangepaste propere schoenen – beenbeschermers – wedstrijdbroekje – wedstrijdkousen – extra kledij aangepast aan de     
      weersomstandigheden.
⇒ na de wedstrijd worden de voetbalshirts netjes bij elkaar gelegd.
⇒ na de wedstrijd is men verplicht te douchen.

Afwezigheid op training of wedstrijd:

⇒ gelieve tijdig af te melden bij afwezigheid op training of wedstrijd via Pro Soccer Data.
⇒ afmeldingen meer dan 24u voor de wedstrijd of training mogen via e-mail of Pro Soccer Data doorgegeven worden, indien minder dan 24u voor wedstrijd  of training steeds telefonisch of via de afwezigheidsfunctie in Pro Soccer Data. (uitleg terug te vinden onder rubriek Pro Soccer Data)

Afgelastingen/ wijzigingen van trainingen of wedstrijden:

⇒ de afgelasting/wijziging van het tijdstip van de training of wedstrijd zal steeds via Pro Soccer Data pushmelding aangekondigd worden.  Indien deze
    wijziging de dag voorafgaand aan de wedstrijd of training om 21u niet op de website of Pro Soccer Data stond, zullen de ouders hiervan telefonisch
    verwittigd worden door de trainer.

Ouders:

Ouders zijn een belangrijke schakel binnen onze vereniging. Graag willen wij ouders stimuleren om regelmatig uw zoon/dochter te komen aanmoedigen tijdens de wedstrijden.

Enkele tips hierbij:
⇒ wees enthousiast en moedig uw zoon/dochter als ook de medespelers van de ploeg aan. Toon dat u een echte supporter bent, voetbal is immers een
     ploegsport.
⇒ laat tactische richtlijnen tijdens de wedstrijden achterwege, de spelers krijgen de nodige instructies van de trainer. De kinderen hebben het soms al
     moeilijk genoeg met de bal, zichzelf en de tegenstander.
⇒ de scheidsrechter doet ook zijn best, bemoeit u zich niet met zijn beslissingen. De scheidsrechter heeft altijd gelijk…ook al deelt u zijn mening niet,
     blijf steeds beleefd
⇒ gun uw kind het kind zijn.
⇒ toon correct gedrag en taalgebruik (zie charter Respect SK Munkzwalm).
⇒ wees verantwoordelijk voor de veiligheid van uw kind naar en van ons sportcomplex.
⇒ als je een probleem, opmerking of vraag hebt, blijf er dan niet mee zitten maar bespreek het met de trainer, de jeugdcoördinator of vertrouwenspersoon.
⇒ weet dat uw kind in opleiding bezig is.
⇒ het scorebord analyseren en daaruit conclusies trekken kan best interessant en leuk zijn, maar staat soms lijnrecht tegenover de opleiding binnen
     onze vereniging.
⇒ een goede sfeer tussen trainers, spelers en ouders is bevorderlijk voor het opleiden van de spelertjes. Het is de bedoeling dat wij verzorgd
     voetbal, gekoppeld aan de nodige inzet, bij alle ploegen nastreven.
⇒ resultaat is ondergeschikt aan de manier van voetballen. Willen winnen getuigt van een goede mentaliteit, maar winnen primeert niet, goed voetballen wel.
⇒ alle spelertjes worden op een eerlijke, correcte en consequente manier beoordeeld op gebied van technische en tactische vorderingen, gedrag,
     ingesteldheid en trainingsopkomst. Deze beoordeling(en) wordt gebruikt voor de doorstroming naar een volgende categorie.

Slot:

Het naleven van deze regels is in het belang van iedereen en zal nauwlettend worden opgevolgd door de bevoegde personen. Overtredingen zullen met ouders, trainers en jeugdcoördinator besproken worden.

We zijn ervan overtuigd dat het naleven van deze regels een eerste stap is naar sportief succes!

01 augustus 2020

 

vi