Rihtlijnen i.v.m. het gebruik van kleedkamers / terreinen en spelersuitrusting

Het nagenoeg dagelijks gebruik van de kleedkamers n.a.v. de trainingen en de weekend-wedstrijden, vergt een niet onaanzienlijke werklast voor de vrijwilligers/medewerkers die volkomen pro deo instaan voor het reinigen van de kleedkamers. De regels gelden zowel voor thuis als op verplaatsing. Hetzelfde geldt voor het onderhoud van de spelersuitrusting, waarvoor meestal dezelfde mensen eveneens wekelijks instaan. Een minimale discipline bij elke speler afzonderlijk kan deze werklast nochtans aanzienlijk verminderen. Daarom vraagt het Bestuur aan elke speler om de hiernavolgende richtlijnen stipt na te leven. Ook vraagt het Bestuur aan de kapitein van de ploeg om in de mate van het mogelijke hierop toezicht uit te oefenen:

KLEEDKAMERS:

  1. Het reinigen van voetbalschoenen is absoluut verboden in de douchecellen, want dit zorgt niet alleen voor een onhygiënische smeerboel, maar veroorzaakt ook een verstopping in de afvoerbuizen! Indien nodig kunnen de schoenen in de wasbak in de kleedkamergang gewassen worden.
  1. Lege doucheflacons, gebruikt verzorgingsmateriaal zoals zwachtels en tapes alsook plastiekflessen en blikjes dienen onmiddellijk te worden gedeponeerd in de vuilbak die in elke kleedkamer staat opgesteld.
  1. Uiteraard geldt er een absoluut rookverbod (wettelijk verbod) in de kleedkamers, ook na de wedstrijden en de trainingen!
  1. Nodeloos lang in de douchecellen verblijven moet eveneens vermeden worden, niet alleen om verspilling te vermijden (water is een kostelijk goed!) maar ook om te vermijden dat de medespelers te lang op hun beurt moeten wachten. Het lijkt ons redelijk en haalbaar dat iedereen een half uur na de wedstrijd de kleedkamer heeft verlaten. Vergeet ook niet dat hierna de kleedkamers nog dienen gekuist te worden en dit opnieuw door diezelfde vrijwilliger/medewerker!
  1. Wie laatst de kleedkamer verlaat sluit de verwarming en lichten af.
  2. Een correct gebruik van de materiele installaties (o.m. niet met geweld de deuren van de kleedkamers toesmijten) is een uiting van respect tegenover het Bestuur.

UITRUSTING

Na de wedstrijden dient iedere speler trui en broek wasklaar te deponeren. Wasklaar wil zeggen dat trui en broek niet binnenste buiten worden achtergelaten.

TERREINEN

Voor de training en wedstrijden op het kunstgrasterrein worden enkel PROPERE-voetbalschoenen met vaste noppen toegelaten. Kauwgom en frisdranken of eten zijn totaal niet toegelaten op de terreinen. Na elke training of wedstrijd worden de terreinen vrijgemaakt van doelen of ander trainingsmateriaal.

Wij zijn ervan overtuigd dat iedereen deze richtlijnen, waarvan de correcte toepassing van elkeen afzonderlijk slechts een minimale inspanning vergt (zelfs in de euforie van een overwinning), stipt zal naleven.