Doelstellingen Jeugdbeleid

Op sportief vlak :

Op korte termijn :

 • uitbouwen van een jeugdwerking met een brede basis, op grond van de visie aangereikt door de KBVB
 • Voor U 6 is een zo groot mogelijke groep belangrijk  om een degelijke basis uit te bouwen
 • twee ploegen voor U7 / U8 / U9, U10, U 11, U12, U13, U15, U 17
 • minstens één ploeg U21 en beloften (postformatie).
 • Opdrijven van de trainingsmomenten – voor midden en bovenbouw tot 300 min. per week.
 • het behalen van een auditrapport +  2 sterren als basisgarantie voor provinciaal voetbal
 • het aanstellen van minstens één gediplomeerde trainer per categorie,
 • Het behouden van de sportieve en extra-sportieve omkadering om aldus stabiliteit in de jeugdwerking te verwezenlijken.
 • Opstellen van een leerplan per ontwikkelingsfase adhv het voetbalontwikkelingsmodel, rekening houdend met de persoonlijke ontwikkeling van elke kind
 • Het opstellen van een POP en PAP per kind, bijgehouden in een centrale database (SO)
 • bijscholingen voor trainers en medewerkers.

Op lange termijn :

 • Het behouden van de provinciale licentie
 • werken met gediplomeerde trainers voor alle groepen.
 • Het opstellen van een POP op lange termijn per speler, bijgehouden in een centrale database  (SO)
 • Doorstroming van eigen jeugdspelers naar één van de fanion-elftallen + het bewaken van deze doorstroming.
 • Het aanstellen van een physical coach die in samenspraak met de medische cel specifieke trainingen per leeftijdscategorie geeft.


Op extra-sportief vlak :

Op korte termijn :

 • verdere uitwerking van de bestuursploeg met duidelijk afgelijnde taken en verantwoordelijkheden,
 • 2 afgevaardigden per groep
 • aantrekken van gemotiveerde medewerkers
 • Vernieuwen en moderniseren van onze website
 • Regelmatige evaluatie (SWOT-analyse)
 • Accommodatie ter beschikking stellen van Voetbal Vlaanderen voor het organiseren van Formafoots (demotrainingen)
 • Aanbrengen van een afsluiting zodat het ganse complex kan afgesloten worden voor en na de voetbalactiviteiten.
 • Realisatie van een bergruimte en sanitair blok.

Op lange termijn :

 • Oprichten van ouderraad.
 • Vervangen van de bestaande verlichting van het oefenterrein door degelijke verlichting (min 80 lux)
 • Bouwen van een tribune tussen de 2 speelterreinen
 • Aanleggen van een ruime parking.