Doelstellingen Jeugdbeleid

Op sportief vlak :

Op korte termijn :

 • Uitbouwen van een jeugdwerking met een brede basis op grond van de visie aangereikt door de KBVB
 • Voor U 6 is een zo groot mogelijke groep belangrijk om een degelijke basis uit te bouwen
 • Opstarten ‘peuter-voetbal’ voor 3 à 4 jarigen
 • Minstens twee ploegen voor U7 / U8 / U9/ U10/ U 11/ U12/ U13/U 15,/U 17

Bij U8 en U9 wordt gestreefd naar 3 ploegen zodat laatmature of minder getalenteerde spelers kunnen opgevangen worden in een regionale ploeg.

 • Minstens één ploeg  U21 en beloften (postformatie) – de postformatie is ook terug te vinden in de groep Zwalm Talents die een extra sportieve begeleiding geniet.
 • Opdrijven van de trainingsmomenten – voor midden en bovenbouw tot 300 min. per week.
 • Het behalen van een auditrapport +  2 sterren als basisgarantie voor provinciaal voetbal
 • Het aanstellen van minstens één gediplomeerde trainer per categorie,
 • Het behouden van de sportieve en extrasportieve omkadering om aldus stabiliteit in de jeugdwerking te verwezenlijken.
 • Opstellen van een leerplan per ontwikkelingsfase adhv het voetbalontwikkelingsmodel, rekening houden met de persoonlijke ontwikkeling van het kind.
 • Het opstellen van een POP en PAP per kind, bijgehouden in een centrale database (Pro Soccer Data).
 • Bijscholingen voor trainers en medewerkers
 • Aanschaffen van een draagbaar spelervolgsysteem ‘Polar Team’

Op lange termijn :

 • Het behouden van de provinciale licentie.
 • Werken met gediplomeerde trainers voor alle groepen.
 • Het opstellen van een POP op lange termijn per speler, bijgehouden in een centrale database (Pro Soccer Data).
 • Doorstroming van eigen jeugdspelers naar één van de fanionelftallen + het bewaken van deze doorstroming.
 • Het aanstellen van een fysical coach die in samenspraak met de medische sportieve cel specifieke trainingen per leeftijdscategorie geeft.


Op extra-sportief vlak :

Op korte termijn :

 • Verdere uitwerking van de bestuursploeg met duidelijk afgelijnde taken en verantwoordelijkheden,
 • 2 afgevaardigden per groep
 • Aantrekken van gemotiveerde medewerkers
 • Regelmatige evaluatie (SWOT- analyse)
 • De accommodatie ter beschikking stellen van Voetbal Vlaanderen voor het organiseren van Formafoots (demotrainingen).
 • Aanbrengen van een afsluiting zodat het ganse complex kan afgesloten worden voor en na de voetbalactiviteiten.


Op lange termijn :

 • Vervangen van de bestaande verlichting van het oefenterrein door degelijke verlichting (min 80 lux)
 • Bouwen van een tribune tussen de 2 speelterreinen.
 • Aanleggen van een ruime parking.