Charter - Respect SK Munkzwalm

Inleiding

Omgaan met jongeren vraagt van elke medewerker en trainer een belangrijke inspanning. Ouders en supporters zijn steeds van harte welkom op en rond het terrein en in de kantine. Toeschouwers zorgen voor sfeer en beleving, een heel belangrijke schakel in voetbal.  Naast sfeer en beleving hebben supporters ook een verantwoordelijkheid en voorbeeldfunctie, net zoals onze trainers en begeleiders. Onberispelijke gedrag tijdens trainingen en wedstrijden moet een evidentie zijn. Iedereen mag ten volle genieten van het voetbalspelletje maar dan wel in en met een positieve sfeer en ingesteldheid. Medewerkers, supporters moeten zich in alle omstandigheden waardig kunnen gedragen en op die manier, als trainer van, als ouder van, ook het voorbeeld geven. S.K.Munkzwalm verwacht dan ook van haar medewerkers en supporters een onvoorwaardelijke onderschrijving en uitvoering van dit charter. Dit charter is volledig in overeenkomst met onze missie en visie.  S.K.Munkzwalm dankt iedereen die meewerkt om dit charter na te leven.

Trainers, begeleiders, supporters = een voorbeeld voor onze spelers

  1. SK.Munkzwalm tolereert geen wangedrag vanwege spelers, trainers, ouders of supporters in het algemeen ten overstaan van de tegenstrever, medespelers, toeschouwers, scheidsrechters, trainers, afgevaardigden, bestuur.

Wat is wangedrag : schelden, racistische uitlatingen, kritiek op scheidsrechterlijke beslissingen, fysiek geweld  tov gelijk welk persoon op of rond het voetbalterrein.

  1. Laster tov alle actoren, via sociale media onder gelijk welke vorm
  2. Coachen is een opdracht voor de trainer; enkel de trainer geeft instructies en richtlijnen, niet de supporters. Heb je niet dezelfde visie of mening ? dat kan. Een constructief gesprek met de trainer is altijd mogelijk.
  3. We respecteren de spelregels van het voetbal en zeker de scheidsrechterlijke beslissingen. Zijn die altijd juist ? vermoedelijk niet, maar we spelen ook geen champions league en dan nog !!!
  4. We gedragen ons als ambassadeurs van het voetbal en houden de eer van de club hoog.

Sancties : voor wie bovenstaande regels niet respecteert zullen sancties onvermijdelijk zijn

  1. De club zal de betrokkene uitnodigen voor een gesprek.
  2. Alle kosten die de club ten laste gelegd worden naar aanleiding van wangedrag zal verhaald worden op de betrokkene.
  3. Bij herhaling van de feiten zal de betrokkene de toegang tot de wedstrijden thuis en op verplaatsing ontzegd worden. Indien men zich niet aan deze regel zal of kan houden dan zal de club zich genoodzaakt zien om de speler ( zoon of dochter van…) te melden dat hij/zij niet meer welkom is op de club.

Slot

Wij zijn overtuigd dat er geen sancties zullen nodig zijn en dat wij met z’n allen, trainers, begeleiders, ouders, supporters  onze jeugd het nodige respect voor iedereen, kunnen bijbrengen.

Vergeet vooral niet dat een goed voorbeeld zo veel meer waard is dan een goed woord.