Visie Jeugdbeleid

 • De speler moet in het ganse proces centraal geplaatst worden en de ganse omkadering beoogt voor elk individu het optimale fun-aspect.
 • De opleiding wordt verzorgd volgens de regels uiteengezet in het sportief beleidsplan met speciale aandacht voor volgende principes :

Onderbouw – middenbouw : elke speler heeft recht op 50% speelgelegenheid.

Bovenbouw : elke speler heeft recht op 50% speelgelegenheid per wedstijd waarvoor hij of zij geselecteerd is. De selectie zal de speler in de bovenbouw moeten afdwingen door aanwezigheid op trainingen, inzet en prestaties.

De club stelt alles in het werk om iedereen voldoende speelminuten te waarborgen.

Elke speler dient regelmatig aan de aftrap te komen

Elke speler dient regelmatig een volledige wedstrijd te kunnen spelen.

 • Het sportief beleidsplan omvat een duidelijke omschrijving van de doelstellingen en spelconcepten per categorie, conform de visie van de KBVB.

 • Het aantal ploegen worden jaarlijks ingeschreven bij de KBVB op basis van het spelerspotentieel per leeftijd, rekening houdend met het feit dat elke speler maximale speelkansen moet krijgen. De aanduiding van het speelniveau moet rekening houden met enerzijds de nodige speelvreugde en anderzijds voldoende sportieve uitdaging bieden.
 • De speler moet op basis van zijn/haar mogelijkheden ingedeeld worden in de groep waar hij/zij zich het best kan profileren. Een strikte opdeling in provinciale en regionale groepen is niet aan de orde.
 • Aandacht en begrip voor elke speler en zijn/haar familiale situatie.

 • Aandacht en begrip voor moeilijke gezinssituaties, hetzij financiële of sociale.

In die context werd door de gemeente Zwalm en VZW SK.Munkzwalm een samenwerkingsovereenkomst goedgekeurd rond het gebruik van de Vrije-Tijds-Pas.

 • Aanwezigheid en participatie bij gemeentelijke initiatieven en schoolactiviteiten bevordert de betrokkenheid van de club bij elke speler en bewerkstelligt aldus een verbondenheid die belangrijk is om het familiale karakter in de club te concretiseren.
 • Ook het organiseren van extra sportieve activiteiten bevordert het samen zijn buiten het sportgebeuren en streeft op die manier ook naar een familiaal karakter van de vereniging.
 • Continue samenspraak tussen de technische staf van de jeugdwerking (TVJO) en de sportieve cel moet de doorstroming naar de eerste elftallen, zoals concreet gesteld in het clubbeleidsplan (rubriek “doelgroepen”)
 • Jeugdtrainers en/of jeugdverantwoordelijken stimuleren tot het volgen van bijscholingen en cursussen hetzij van sporttechnische aard hetzij van administratieve/bestuurlijke, dit met financiële ondersteuning van de club.