Sponsor worden ?

Zoekt u efficiënte en sociaal gerichte sponsoringsmogelijkheden???

Als KMO-bedrijf of zelfstandige middenstandszaak is het niet altijd evident om in de huidige maatschappelijke context van een landelijk georiënteerde leefgemeenschap, economisch rendabele en tegelijkertijd sociaal ondersteunende sponsormogelijkheden te vinden. Heeft u er evenwel reeds aan gedacht dat een lokale voetbalvereniging maximaal aan deze basisvoorwaarden kan voldoen waardoor u meteen een ideaal forum wordt aangeboden om de activiteiten van uw bedrijf/zaak regionaal een ruimere bekendheid te geven?

Zonder ons enige vorm van pretentie toe te eigenen, menen wij te mogen stellen dat S.K. Munkzwalm aan deze basisvoorwaarden ruimschoots voldoet, niet alleen omdat ons eerste elftal doorgestoten is naar eerste provinciale, maar vooral omdat onze vereniging kan steunen op een solide organisatiestructuur en op een professioneel gerichte sportieve werking, waarin de lokale jeugdwerking een cruciale plaats inneemt. Dit resulteert in een actueel ledenbestand van ruim 400 leden (spelers-medewerkers en bestuursleden). Uiteraard mogen wij niet vergeten te melden dat dit potentieel consumentenbestand wordt aangevuld met en ondersteund door nagenoeg evenveel supporters, ouders en familieleden van de spelers, die in sé niet ongevoelig zijn voor de sponsors van hun club

In die context willen wij u graag informeren over de sponsormogelijkheden bij S.K. Munkzwalm:

1. Jaarlijkse uitgifte van een reclamekalender
Einde augustus/begin september wordt ieder jaar voor de aanvang van het nieuwe voetbalseizoen een veelkleurige reclamekalender aangemaakt, waarop, naast de competitiekalender, ruimte wordt geboden voor reclameboodschappen. Deze affiche wordt gedurende het ganse jaar uitgehangen in de verkoopruimte(s) van de adverterende bedrijven/zaken van de regio. De prijs voor een advertentie op deze affiche bedraagt, naargelang de grootte: € 250 –
€ 125 – € 75 – € 50

2. Plaatsing reclamebord
Een reclamebord rond het veld(omheining) heeft als afmetingen: lengte: 2,80m – hoogte: 0,80cm en kost € 125 + BTW 21% voor een periode van 1 jaar(aflevering factuur). Bij de eerste aanmaak van het bord worden de kosten voor de aanmaak (€ 150) ook in rekening gebracht.

3. Schenking matchbal
Voor de schenking van een matchbal t.g.v. één van de thuismatchen van het 1e elftal van S.K. Munkzwalm bedraagt de prijs : € 100.
 Een wedstrijdbal voor één van de thuiswedstrijden van het 2de elftal : € 75 en voor onze jeugdelftallen : € 50.

4. Shirtsponsoring
Naargelang de mogelijkheden kan tevens gesponsord worden door het voeren van publiciteit op de shirts/broeken van de diverse ploegen.  Prijs te bespreken met het bestuur.

Indien u interesse moest hebben voor één van de hiervoor vermelde sponsormogelijkheden, kunt u steeds contact nemen met :

Peter Van Trappen (Voorzitter) – 0495 94.08.91 – peter.van.trappen@telenet.be
Patrick Bonne (bestuurslid) – 0475 49 43 51 – patrickbonne.bvba@skynet.be

Uiteraard kunt u ook terecht bij de andere bestuursleden.